От вълна или от фини животински косми.

  • - - - 5702411000 80: Килими, наречени "Axminster"
  • - - - 5702419000 80: Други