Тъкани от изкуствени щапелни влакна.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 5516110000 10: Съдържащи тегловно 85% или повече изкуствени щапелни влакна
 • - - 5516110000 80: Неизбелени или избелени
 • - - 5516120000 80: Обагрени
 • - - 5516130000 80: От прежди с различни цветове
 • - - 5516140000 80: Печатани
 • - 5516210000 10: Съдържащи тегловно по-малко от 85% изкуствени щапелни влакна, смесени предимно или само със синтетични или изкуствени нишки
 • - - 5516210000 80: Неизбелени или избелени
 • - - 5516220000 80: Обагрени
 • - - 5516230000 80 (2/0) : От прежди с различни цветове
 • - - 5516240000 80: Печатани
 • - 5516310000 10: Съдържащи тегловно по-малко от 85% изкуствени щапелни влакна, смесени предимно или само с вълна или с фини животински косми
 • - - 5516310000 80: Неизбелени или избелени
 • - - 5516320000 80: Обагрени
 • - - 5516330000 80: От прежди с различни цветове
 • - - 5516340000 80: Печатани
 • - 5516410000 10: Съдържащи тегловно по-малко от 85% изкуствени щапелни влакна, смесени предимно или само с памук
 • - - 5516410000 80: Неизбелени или избелени
 • - - 5516420000 80: Обагрени
 • - - 5516430000 80: От прежди с различни цветове
 • - - 5516440000 80: Печатани
 • - 5516910000 10: Други
 • - - 5516910000 80: Неизбелени или избелени
 • - - 5516920000 80: Обагрени
 • - - 5516930000 80: От прежди с различни цветове
 • - - 5516940000 80: Печатани