Тъкани от камгарна вълна или от камгарни фини животински косми.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 5112110000 10: Съдържащи тегловно 85% или повече вълна или фини животински косми
  • - - 5112110000 80: С тегло, непревишаващо 200|g/m$2
  • - - 5112190000 80: Други
  • - 5112200000 80: Други, смесени предимно или само със синтетични или изкуствени нишки
  • - 5112300000 80 (2/0) : Други, смесени предимно или само с щапелни синтетични или изкуствени влакна
  • - 5112900000 80 (4/0) : Други