Със сплитка лито / Други тъкани, съдържащи тегловно 85% или повече естествена коприна или отпадъци от естествена коприна, различни от копринен дреб (буретни прежди).

  • - - - - - 5007203120 80: Изработени на ръчен стан
  • - - - - - 5007203180 80: Други