Други / Други тъкани / Памучни тъкани, съдържащи тегловно по-малко от 85% памук, смесени предимно или само със синтетични или изкуствени влакна, с тегло, превишаващо 200 g/m$2.

Deutsch 1 Français 1

  • - - - - 5211499010 80: Изработени на ръчен стан
  • - - - - 5211499090 80: Други