Тютюни, "тъмни въздушно сушени".

Deutsch 1 Polski 1 Svenska 4

  • - - - 2401107010 80: Дори нарязани в правилна форма, с митническа стойност, не по-ниска от 450 Евро за 100 kg нетно тегло, предназначени за използване като покриващи или обвиващи листа при производството на стоки от подпозиция 2402 10 00
  • - - - 2401107090 80: Други