Металопластични уплътнители / Металопластични уплътнители; комплекти или асортименти от уплътнители с различен състав, представени в кутии, пликове или подобни опаковки; механични уплътнители.

Čeština 2 Deutsch 6 Slovenčina 1 Slovenščina 1

  • - - 8484100010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - 8484100090 80: Други