С размери и форми, позволяващи тяхната употреба в автомобилни превозни средства, въздухоплавателни средства, кораби или други превозни средства.

  • - - - 7007212000 80: С размери и форми, позволяващи употребата им в автомобилни превозни средства и трактори
  • - - - 7007218000 80 (2/0) : Други