Други / Уреди и инструменти за претегляне, включително кантарите и везните за проверка на изработените изделия, но с изключение на везните с чувствителност 5 сg или по-голяма; теглилки за всякакви уреди за претегляне.

  • - - - 8423892000 80: Използващи електронни средства за измерване на тежести
  • - - - 8423898000 80: Други