Електрически / Кари, неснабдени с устройства за повдигане, от видовете, използвани в заводите, складовете, пристанищата или летищата, за транспорт на стоки на къси разстояния; кари-влекачи от видовете, използвани в гарите; техните части.

  • - - - 8709111000 80: Специално предназначени за превоз на силно радиоактивни материали (Евратом)
  • - - - 8709119000 80: Други