Пъстървови / Филета и други меса от риби (дори смлени), пресни, охладени или замразени.

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - 0304520010 80: От пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mikiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster)
  • - - - 0304520090 80: Други