ВЪЛНА, ФИНИ И ГРУБИ ЖИВОТИНСКИ КОСМИ; ПРЕЖДИ И ТЪКАНИ ОТ КОНСКИ КОСМИ.

 • 5101000000 80 (7/0) : Вълни, нещрайхгарни, нито камгарни
 • 5102000000 80 (4/0) : Фини или груби животински косми, нещрайхгарни, нито камгарни
 • 5103000000 80 (3/0) : Отпадъци от вълна или от фини или груби животински косми, включително отпадъците от прежди, с изключение на развлакнените отпадъци
 • 5104000000 80: Развлакнени отпадъци от вълна или от фини или груби животински косми
 • 5105000000 80 (8/0) : Вълна, фини или груби животински косми, щрайхгарни или камгарни (включително безразборно камгарирана вълна)
 • 5106000000 80 (2/0) : Прежди от щрайхгарна вълна, непригодени за продажба на дребно
 • 5107000000 80 (2/0) : Прежди от камгарна вълна, непригодени за продажба на дребно
 • 5108000000 80 (2/0) : Прежди от фини животински косми, щрайхгарни или камгарни, непригодени за продажба на дребно
 • 5109000000 80 (2/0) : Прежди от вълна или от фини животински косми, пригодени за продажба на дребно
 • 5110000000 80: Прежди от груби животински косми или от конски косми (включително обвитите прежди от конски косми), дори пригодени за продажба на дребно
 • 5111000000 80 (6/0) : Тъкани от щрайхгарна вълна или от щрайхгарни фини животински косми
 • 5112000000 80 (6/0) : Тъкани от камгарна вълна или от камгарни фини животински косми
 • 5113000000 80: Тъкани от груби животински косми или от конски косми