От полиамиди / Други плочи, листове, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали.

Deutsch 4 English 1 Nederlands 1

  • - - - 3920920030 80: Фолио от полиамид: - c дебелина не повече от 20 µm, - промазано поне едностранно с газов бариерен слой, състоящ се от полимерна матрица с диспергиран силициев диоксид и с дебелина, непревишаваща 2 µm
  • - - - 3920920089 80: Други