Други / Инструментални машини (включително обработващи единици с направляващи) за пробиване, разстъргване, фрезоване, нарязване на външна или вътрешна резба на металите чрез отнемане на материал, различни от струговете (включително струговащите центрове) от № 8458.

  • - - - 8459691000 80: Машини за фрезоване на инструменти
  • - - - 8459699000 80: Други