Пещи, функциониращи чрез индукция или чрез диелектрични загуби.

  • - - 8514201000 80: Функциониращи чрез индукция
  • - - 8514208000 80 (2/0) : Функциониращи чрез диелектрични загуби