Пещи, функциониращи чрез индукция или чрез диелектрични загуби.