Други / Полимери на винилхлорида или на други халогенирани олефини в първични форми.

  • - - 3904900010 80: За запълване на кухини, предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - 3904900090 80: Други