Хартии или картони, получени главно от механична маса (например вестници, списания и подобни печатни издания).

  • - - 4707301000 80: Стари и непродадени вестници, списания, телефонни указатели, брошури и рекламни материали
  • - - 4707309000 80: Други