Други / Други хартии, картони, целулозна вата, платна от целулозни влакна, изрязани на формати; други изделия от хартиена маса, хартия, картон, целулозна вата или платна от целулозни влакна.

Deutsch 7 Français 5 Polski 4

  • - - 4823904000 80: Хартии и картони от видовете, използвани за писане, печатане или за други графични цели
  • - - 4823908500 80 (2/0) : Други