Самозалепващи / Хартии, картони, целулозна вата и платна от целулозни влакна, намазани, покрити, импрегнирани, повърхностно оцветени, повърхностно декорирани или печатани, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери, различни от продуктите от № 4803, 4809 или 4810.

  • - - - 4811412000 80: С широчина, непревишаваща 10 cm, покрити с невулканизиран естествен или синтетичен каучук
  • - - - 4811419000 80: Други