Хербициди, инхибитори на кълненето и регулатори на растежа на растенията.

  • - - - 3808931100 10: Хербициди
  • - - - - 3808931100 80: На основата на феноксифитохормони
  • - - - - 3808931300 80: На основата на триазини
  • - - - - 3808931500 80: На основата на амиди
  • - - - - 3808931700 80: На основата на карбамати
  • - - - - 3808932100 80: На основата на динитроанилинови производни
  • - - - - 3808932300 80 (2/0) : На основата на производни на урея, на урацил или на сулфонилурея
  • - - - - 3808932700 80 (2/0) : Други
  • - - - 3808933000 80: Инхибитори на кълненето
  • - - - 3808939000 80 (6/0) : Регулатори на растежа на растенията