Химикалки; флумастери и маркери с филцов фитил или с други порьозни връхчета; автоматични писалки с пера и други автоматични писалки; дубликаторни писалки; автоматични моливи; държатели за писалки и моливи и подобни държатели; части за тези артикули (включително капачките и закачалките), с изключение на артикулите от № 9609.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 9608100000 80 (4/0) : Химикалки
  • - 9608200000 80: Флумастери и маркери с филцов фитил или с други порьозни връхчета
  • - 9608300000 80: Автоматични писалки с пера и други автоматични писалки
  • - 9608400000 80: Автоматични моливи
  • - 9608500000 80: Комплекти от артикули, включени най-малко в две от по-горе посочените подпозиции
  • - 9608600000 80: Пълнители за химикалки, комплектувани с връхчетата им
  • - 9608910000 10: Други
  • - - 9608910000 80 (3/0) : Писци за писане и върхове за писци
  • - - 9608990000 80: Други