Други / Фосфиди с определен или неопределен химичен състав, с изключение на ферофосфорните; други неорганични съединения (включително дестилирани води, проводими води или води със същата степен на чистота); втечнен въздух (включително втечнения въздух с отстранени благородни газове); сгъстен въздух; амалгами, различни от тези на благородните метали.

  • - - 2853901000 80: Дестилирани води, проводими води или води със същата степен на чистота
  • - - 2853903000 80: Втечнен въздух (включително втечнения въздух с отстранени благородни газове); сгъстен въздух
  • - - 2853909000 80 (2/0) : Други