Други / Халогенопроизводни на въглеводородите.

  • - - - 2903793000 80 (3/0) : Халогенирани, съдържащи само бром и хлор, флуор и хлор или флуор и бром
  • - - - 2903798000 80: Други