Други / Халогенопроизводни на въглеводородите.

  • - - - - - 2903391910 80: 1-Бромо-2-метилпропан(CAS|RN|78-77-3) с чистота не по-малко от 99,0|% и съдържащ не повече от: -|0,25|% вторичен-бутилбромид -|0,06|% n-бутилбромид -|0,06|% n-пропилбромид
  • - - - - - 2903391920 80: 5-Бромопент-1-ен (CAS|RN|1119-51-3)
  • - - - - - 2903391990 80: Други