Други / Халогенопроизводни на въглеводородите.

English 6 Français 1

  • - - - - - 2903391910 80: 1-Бромо-2-метилпропан(CAS RN 78-77-3) с чистота не по-малко от 99,0 % и съдържащ не повече от: - 0,25 % вторичен-бутилбромид - 0,06 % n-бутилбромид - 0,06 % n-пропилбромид
  • - - - - - 2903391920 80: 5-Бромопент-1-ен (CAS RN 1119-51-3)
  • - - - - - 2903391990 80: Други