Други / Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий; други торове; продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или други подобни форми, или в опаковки с брутно тегло, непревишаващо 10 kg.

Čeština 1 Español 1

  • - - - 3105908010 80: Природна чилийска калиево натриева селитра, естествена смес от натриев нитрат и калиев нитрат (като съдържанието на калия може да достигне 44%), с общо тегловно съдържание на азот, непревишаващо 16,3% спрямо сух безводен продукт
  • - - - 3105908090 80: Други