Други / Соли на оксометалните или пероксометалните киселини.

Deutsch 6 English 2

  • - - - 2841908510 80: Литиево- кобалтов(III) оксид със съдържание на кобалт най- малко 59 % (CAS RN 12190-79-3)
  • - - - 2841908520 80: Калиево-титаниев оксид в прахообразна форма с чистота 99 % или повече (CAS RN 12056-51-8)
  • - - - 2841908530 80: Танталати
  • - - - 2841908590 80: Други