Други обувки с външни ходила и горна част от каучук или пластмаси.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 6402120000 10: Спортни обувки
  • - - 6402120000 80 (2/0) : Обувки за ски и за сноуборд
  • - - 6402190000 80: Други
  • - 6402200000 80: Обувки с горна част от ленти, ремъци или каишки, свързани към ходилото чрез цапфи
  • - 6402910000 10: Други обувки
  • - - 6402910000 80 (2/0) : Покриващи глезена
  • - - 6402990000 80 (15/0) : Други