Холин и неговите соли / Кватернерни амониеви соли и хидроксиди; лецитини и други фосфоаминолипиди, с определен или неопределен химичен състав.

Deutsch 1 English 3 Polski 1

  • - - 2923100010 80: Калциев фосфорил холин хлорид тетра хидрат (CAS RN 72556-74-2)
  • - - 2923100090 80: Други