Храни за кучета и котки, пригодени за продажба на дребно.

Deutsch 12 English 6 Français 12 Hrvatski 1 Polski 7

 • - - 2309101100 10: Съдържащи скорбяла или нишесте, глюкоза или сироп от глюкоза, малтодекстрин или сироп от малтодекстрин от подпозиции 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 и 2106 90 55 или млечни продукти
 • - - - 2309101100 20: Съдържащи скорбяла или нишесте, или глюкоза или малтодекстрин, или сироп от глюкоза или сироп от малтодекстрин
 • - - - - 2309101100 30: Несъдържащи скорбяла или нишесте или съдържащи тегловно 10 % или по-малко скорбяла или нишесте
 • - - - - - 2309101100 80: Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10 % млечни продукти
 • - - - - - 2309101300 80: Съдържащи тегловно 10 % или повече, но по-малко от 50 % млечни продукти
 • - - - - - 2309101500 80: Съдържащи тегловно 50 % или повече, но по-малко от 75 % млечни продукти
 • - - - - - 2309101900 80: Съдържащи тегловно 75 % или повече млечни продукти
 • - - - - 2309103100 10 (0/12) : С тегловно съдържание на скорбяла или нишесте по-голямо от 10 % и по-малко или равно на 30 %
 • - - - - - 2309103100 80: Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10 % млечни продукти
 • - - - - - 2309103300 80: С тегловно съдържание 10 % или повече, но по-малко от 50 % на млечни продукти
 • - - - - - 2309103900 80: С тегловно съдържание 50 % или повече на млечни продукти
 • - - - - 2309105100 10 (0/12) : С тегловно съдържание на скорбяла или нишесте повече от 30 %
 • - - - - - 2309105100 80: Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10 % млечни продукти
 • - - - - - 2309105300 80: С тегловно съдържание на млечни продукти 10 % или повече, но по-малко от 50 %
 • - - - - - 2309105900 80: С тегловно съдържание на млечни продукти 50 % или повече
 • - - - 2309107000 80: Несъдържащи скорбяла или нишесте, глюкоза или сироп от глюкоза, малтодекстрин или сироп от малтодекстрин и съдържащи млечни продукти
 • - - 2309109000 80: Други