Друга / Царевица / ЖИТНИ РАСТЕНИЯ.

Deutsch 1 Nederlands 2 Slovenčina 1

  • - - 1005900020 80: Твърда царевица със специфично тегло равно или повече от 75,5 kg/hl , съдържаща стъкловидни зърна равно или повече от 92 % тегловно и с максимален индекс на флотациа 26, предназначена за прерабатка
  • - - 1005900090 80: Други