Цели или половин трупове / Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени.

  • - - - 0203111000 80: От домашни свине
  • - - - 0203119000 80: Други