Необработен цирконий; прахове / Цирконий и изделия от цирконий, включително отпадъците и отломките.

  • - - 8109200010 80: Несплавен цирконий, под формата на гъби или слитъциот несплавен цирконий, съдържащ тегловно повече от 0,01 % хафний, предназначен за производството на тръби, блокове или слитъци, уголемени чрез претопяване, за химическата промишленост
  • - - 8109200090 80: Други