Ръчни часовници, джобни часовници и подобни часовници (включително хронометри от същите видове), различни от тези от № 9101.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 9102110000 10 (0/2) : Ръчни часовници с електрически принцип на действие, дори с вграден хронометър
  • - - 9102110000 80: Само с механично отчитане
  • - - 9102120000 80: Само с оптикоелектронно отчитане
  • - - 9102190000 80: Други
  • - 9102210000 10: Други ръчни часовници, дори с вграден хронометър
  • - - 9102210000 80: С автоматично навиване
  • - - 9102290000 80: Други
  • - 9102910000 10: Други
  • - - 9102910000 80: С електрически принцип на действие
  • - - 9102990000 80: Други