Части / Машини и апарати за обработка на каучук или пластмаси или за производство на продукти от тези материали, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава.

  • - - 8477901000 80: Излети или формовани от чугун, желязо или стомана
  • - - 8477908000 80: Други