Задна част и половин задна част.

  • - - - - 0204225010 80: От домашни овце
  • - - - - 0204225090 80: Други