Предна част или половин предна част.

  • - - - - 0204221010 80: От домашни овце
  • - - - - 0204221090 80: Други