Съединителни елементи за челно заваряване.

  • - - - 7307931100 10: Чийто най-голям външен диаметър не превишава 609,6 mm
  • - - - - 7307931100 80 (11/0) : Дъги и колена
  • - - - - 7307931900 80 (11/0) : Други
  • - - - 7307939100 10: Чийто най-голям външен диаметър превишава 609,6 mm
  • - - - - 7307939100 80 (2/0) : Дъги и колена
  • - - - - 7307939900 80 (2/0) : Други