С черупки / Други черупкови плодове, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени.

  • - - - 0802111000 80: Горчиви
  • - - - 0802119000 80: Други