Работещи чрез електроерозия / Инструментални машини, работещи чрез отнемане на всякакъв материал и опериращи чрез лазерни или други светлинни или фотонни лъчи, чрез ултразвук, електроерозия, електрохимични методи, електронни лъчи, йонни лъчи или чрез плазмена дъга; машини за водоструйно рязане.

Čeština 1

  • - - 8456301100 10: С цифрово управление
  • - - - 8456301100 80: Нишкови
  • - - - 8456301900 80: Други
  • - - 8456309000 80: Други