От чугун / Други / Части за машини или апарати, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава, несъдържащи електрически конектори, електрически изолирани части, намотки, контакти, нито други електрически части.

Français 1 Polski 2

  • - - - 8487904010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни средства
  • - - - 8487904090 80: Други