Федершайби и други законтрящи шайби.

  • - - - 7318210021 10: Предназначени за някои видове въздухоплавателни средства
  • - - - - 7318210021 80: От неръждаеми стомани
  • - - - - 7318210031 80: Други
  • - - - 7318210091 10: Други
  • - - - - 7318210091 80: От неръждаеми стомани
  • - - - - 7318210095 80: Други