Стерилни катгути и други подобни стерилни конци за хирургически шевове (включително стерилните резорбируеми конци, употребявани в хирургията или стоматологията) и стерилни лепила за органични тъкани, използвани в хирургията за затваряне на рани; стерилни ламинарии; стерилни резорбируеми кръвоспиращи средства, употребявани в хирургията или стоматологията; стерилни средства за предотвратяване на сраствания, използвани в хирургията или стоматологията, дори резорбируеми.

Deutsch 1

  • - - 3006101000 80: Стерилни катгути
  • - - 3006103000 80: Стерилни средства за предотвратяване на сраствания, използвани в хирургията или стоматологията, дори резорбируеми
  • - - 3006109000 80: Други