Със съотношение дължина/широчина 3 или повече.

Dansk 1

 • - - - - - - 1006302712 10: В директни опаковки с нетно тегло непревишаващо 5 kg
 • - - - - - - - 1006302712 20: Ароматен ориз
 • - - - - - - - - 1006302712 80: Ориз Basmati
 • - - - - - - - - 1006302714 80: Друг
 • - - - - - - - 1006302716 80: Друг
 • - - - - - - 1006302722 10: В директни опаковки с нетно тегло превишаващо 5 kg, но непревишаващо 20 kg
 • - - - - - - - 1006302722 20: Ароматен ориз
 • - - - - - - - - 1006302722 80: Ориз Basmati
 • - - - - - - - - 1006302724 80: Друг
 • - - - - - - - 1006302726 80: Друг
 • - - - - - - 1006302792 10: Друг
 • - - - - - - - 1006302792 20: Ароматен ориз
 • - - - - - - - - 1006302792 80: Ориз Basmati
 • - - - - - - - - 1006302794 80: Друг
 • - - - - - - - 1006302796 80: Друг