Смесени предимно или само с щапелни влакна от вискозна коприна.

  • - - - 5515111000 80: Неизбелени или избелени
  • - - - 5515113000 80: Печатани
  • - - - 5515119000 80: Други