Ягоди / Плодове, неварени или варени във вода или на пара, замразени, дори с добавка на захар или други подсладители.

  • - - 0811101100 10: С добавка на захар или други подсладители
  • - - - 0811101100 80: С тегловно съдържание на захар, превишаващо 13 %
  • - - - 0811101900 80: Други
  • - - 0811109000 80 (0/2) : Други