Неразфасовани, замразени / Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени.

  • - - - 0207251000 80: Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени "пуйки 80 %"
  • - - - 0207259000 80: Оскубани, изкормени, без глави и без шийки, без крака, сърца, черен дроб и воденички, наречени "пуйки 73 %" или представени по друг начин