2 050 mm или повече / С дебелина 4,75 mm или повече, но непревишаваща 10 mm.

  • - - - - - 7208529110 80: От нелегирани стомани, с изключение на инструментални стомани
  • - - - - - 7208529190 80: Други