От ела от вида Abies spp. и смърч от вида Picea spp., друг.

  • - - - 4403240010 80: Изнесен от Руската Федерация в съответствие с Регламент № 498/2012 на Комисията
  • - - - 4403240090 80: Друг