Риби от семействата Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae, различни от минтай (Theragra chalcogramma).

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

 • - - - 0304951000 80 (2/0) : Сурими
 • - - - 0304952100 10: Други
 • - - - - 0304952100 20: Треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) и полярна треска (Boreogadus saida)
 • - - - - - 0304952100 80 (2/0) : Треска (Gadus macrocephalus)
 • - - - - - 0304952500 80 (2/0) : Треска (Gadus morhua)
 • - - - - - 0304952900 80: Други
 • - - - - 0304953000 80: Треска (Melanogrammus aeglefinus)
 • - - - - 0304954000 80: Американска треска (Pollachius virens)
 • - - - - 0304955000 80 (2/0) : Мерлузи от рода Merluccius
 • - - - - 0304956000 80: Трескоподобни (Micromesistius poutassou)
 • - - - - 0304959000 80 (9/0) : Други