С въглероден еквивалент (CEV), определен чрез формулата и химичните анализи на Международния институт по заваряване (IIW), непревишаващ 0,86.

Deutsch 1 English 2 Suomi 1 Magyar 1 Nederlands 3 Polski 4

* Стойността CEV (Еквивалентна стойност на въглерода) се определя в съответствие с Технически доклад , 1967, IIW doc. IX-555-67, публикуван от Международния институт по заваряване (IIW).

Безшевна стоманена тръба с постоянна форма…

от стомана; тръби; стомани; безшевен

Безшевна стоманена тръба с постоянна форма на напречното сечение (кръгла). Тръбата е с дължина 900 мм, външен диаметър 194 мм и дебелина на стената 6 мм.

От двата си края има струговани фаски от външната страна от 45 градуса и изтъняване от вътрешната страна на стената с 3мм.

Тръбите за изработени по метода на горещото валцуване. Предназначени са за изработване на ролкови тела, които в последствие се вграждат в изделия от позиция 8428 (гумен лентов транспортьор).

Съгласно предоставения химичен анализен сертификат процентното съдържание на химичните елементи е следното: C -0,14%, Si – 0.22%, Mn – 0.47%, S – 0.03%, P – 0.01%, Ni – 0.03%, Cr- 0.01, Mo – 0.01%, Cu – 0.11%.

Предвид тези данни, въглеродния еквивалент (CEV), определен чрез формулата и химичните анализи на Международния институт по заваряване (IIW) e 0.231.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ СТОМАНА ТРЪБИ СТОМАНИ БЕЗШЕВЕН

Безшевна стоманена тръба с постоянна форма…

Безшевна стоманена тръба с постоянна форма на напречното сечение (кръгла). Тръбата е с дължина 600 мм, външен диаметър 194 мм и дебелина на стената 6 мм.

От двата си края има струговани фаски от външната страна от 45 градуса и изтъняване от вътрешната страна на стената с 3мм.

Тръбите за изработени по метода на горещото валцуване. Предназначени са за изработване на ролкови тела, които в последствие се вграждат в изделия от позиция 8428 (гумен лентов транспортьор).

Съгласно предоставения химичен анализен сертификат процентното съдържание на химичните елементи е следното: C - 0,14%, Si – 0.22%, Mn – 0.47%, S – 0.03%, P – 0.01%, Ni – 0.03%, Cr- 0.01, Mo – 0.01%, Cu – 0.11%.

Предвид тези данни, въглеродния еквивалент (CEV), определен чрез формулата и химичните анализи на Международния институт по заваряване (IIW) e 0.231.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ СТОМАНА ТРЪБИ СТОМАНИ БЕЗШЕВЕН